CERTIFICATE of DESIGN EXHIBITION

These students  participated  in  the  recent  “2019  ARCHIFOR  European  Design  Exhibition”  held  in  June  2019  in  Milan,  Italy.  The theme for this design exhibition is “boundaries” and “behavior”.  The  works  were  shown  in  the  Huaxia  Museum  in  Italy,  one  of  the  UNESCO’s  Italian  partners.  (Rankings don’t matter before and after)

Li Xiufeng

WEI Xuemin 

Tian Runnong 

Zhong Yaojie 

Wei Dixin 

Tang Yuandeng

Li Jie 

Zhong Yue

Song Ziqi 

Liang Jiayuan 

Li Yiyang 

Wang Yuting 

Wang Lu 

Zhang Yifei 

Guan Yue 

AIYASI 

Si Taiming  

Lu Yijun  

Zheng Xuming

Cao Huizhong

Liu Yingjie

These students participated  in  the  SPATIAL  DESIGN  COMPETITION  FOR  2019  ARCHIFOR  EXHIBITION- MILAN,  and get the first place in the competition  , in recognition  of  exemplary  sensitivity  to  exhibition  atmosphere  in  historical  architecture. (Rankings don’t matter before and after)

AIYASI

Lu Yijun

Leave a Comment

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注